Van consumptiemaatschappij naar gebruikersmaatschappij.
Een onderzoek naar stedelijke circulaire economie.

 

Stedelijke Circulaire Economie
In de meest ruime betekenis is economie de wetenschap die bestudeert hoe de mens met schaarse middelen handelt om zijn behoeften te bevredigen. Deze middelen kunnen zowel goederen als diensten zijn. Voor het ontwerpteam volgt stedelijke circulaire economie uit de verschuiving van consument naar gebruiker. De gebruiker is zowel afnemer als producent. Sommige dagdagelijkse producten of diensten zal hij/zij, afzonderlijk of in groep, afnemen en andere produceren. Waar in de huidige consumentenmaatschappij de relatie tussen ondernemer en consument lineair is, wordt de relatie tussen ondernemer en gebruiker in de gebruikersmaatschappij circulair.
 In het onderzoek stelt het ontwerpteam deze nieuwe relatie tussen gebruiker en ondernemer centraal en vragen we ons af:

– Wat is de ruimtelijke impact van de stedelijke circulaire economie?
– Stroken de behoeftes van gebruikers en de ambities van ondernemers in een gebruikersmaatschappij met de ambities en beleid van de stad

 

Verschuiving naar een gebruikersmaatschappij.

Vanuit hun dagelijkse praktijk merkte het ontwerpteam een ecologische bewustwording bij een aantal (jonge)ondernemers en gebruikers. Verminderen van klimaatbelasting en duurzaamheid zijn geen geitewollensokken begrippen, maar vormen uitgangspunten voor deze ondernemers en gebruikers. Het aantal ondernemers dat inzet op delen of leasen in plaats van kopen en/of het valoriseren van een verborgen waarde van huishoudelijke afval neemt toe. Daarom is het van belang voor het ontwerpteam om, als aanvulling op het grote stromendenken, de groeiende stedelijke circulaire economie verder te onderzoeken. Hoe functioneert het metabolisme van de stad als de gebruikers niet langer een nichemarkt vormen, maar de mainstreammarkt?

Dit onderzoek gebeurt in samenwerking met David Dooghe en met de ondersteuning van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Het projectplan voor de subsidieaanvraag kan u hier lezen.

Een tussentijdse stand van zaken kan u hier lezen.