Buro Boris heeft interesse in ruimtelijke vraagstukken voor de stad van de 21e eeuw en bevindt zich op het raakvlak tussen architectuur en stedenbouw, ontwerp en onderzoek. Het werkveld situeert zich op verschillende schaalniveaus, van beleidsadvies tot strategische processen. Buro Boris onderzoekt, exploreert, toont potenties, zoekt naar opportuniteiten.

Lieve Custers (°1982) is architect, stedenbouwkundige en expert duurzame ontwikkeling, opgeleid aan de Universiteit Antwerpen. Voordien werkzaam als projectleider duurzame ontwikkeling in het team van stadsbouwmeester Kristiaan Borret te Antwerpen. Na een jaar als consulent duurzame stedenbouw bij de afdeling Energie en Milieu, keert zij in februari 2015 terug naar het team stadsbouwmeester als projectleider van het A-overleg onder het stadsbouwmeesterschap van Christian Rapp. Hier begeleidde ze het proces van complexe stadsprojecten. In 2017 heeft ze haar master stedenbouw en ruimtelijke planning afgerond met een onderzoek naar de alledaagse stedenbouw van Linkeroever.

In juli 2018 is ze gestart aan een doctoraat aan de Universiteit Hasselt. De komende vier jaar zal zij een onderzoek voeren naar het verduurzamen van verkavelingen en hoe een maatschappelijke kosten baten analyse die in samenspraak met alle stakeholders wordt uitgevoerd hier een bijdrage aan kan leveren.

 

©frederikbeyens_Lieve_Custers-14

© Frederik Beyens