De Circulaire Voorraadkast is een experimenteel bouwwerk dat is opgevat als een interactieve tentoonstelling. Hiermee wil Buro Boris in samenwerking met David Dooghe de consument de mogelijkheden van een voedselstromenketen in een huis tonen en laten ontdekken. Daarnaast wil De Circulaire Voorraadkast een hefboom zijn om het debat rond de latente waarde van afval breed te voeren, zowel ruimtelijk als maatschappelijk. De Circulaire Voorraadkast past in het lopende onderzoek “Van consumptiemaatschappij naar gebruikersmaatschappij”, een onderzoek naar de ruimtelijke impact van Stedelijke Circulaire Economie (zie Stedelijke Circulaire Economie onder projecten). Dit onderzoek bevindt zich op de schaal van de stad en de wijk, terwijl we met het project ‘De Circulaire Voorraadkast’ het onderzoek als het ware tot in het huis van de gebruiker brengen. We willen de gebruiker de reeds bestaande, maar echter vaak onbekende mogelijkheden van een voedselstromenketen in een huis tonen en laten ontdekken. Dit vraagt voor een project dat zowel educatief als inspirerend en vernieuwend is.

Vlaanderen is al koning in Europa qua recycling, echter in de huidige stofstromen zijn de belangen van de consument of gebruiker nog te onduidelijk. Vanuit de vraag: wat is de waarde van je afval en hoe lekker kan het eigenlijk zijn, ontstond er bij de ontwer- pers het concept van ‘De Circulaire Voorraadkast’.

De Circulaire Voorraadkast bestaat uit twee onderdelen: de kast en activiteiten. De kast wordt geplaatst tijdens één van de events die Krachtvoer organiseert in 2015. Krachtvoer is een alomvattend festival over eten, dat niet enkel focust op de culinaire aspecten van voedsel maar ook nadenkt over de impact van voedsel op milieu, maat- schappij en cultuur. Tweejaarlijks wordt er een groot festival georganiseerd en jaarlijks worden er 3 kleinere events georganiseerd. De Circulaire Voorraadkast zal onderdeel uitmaken van één van deze kleinere events. De Circulaire Voorraadkast is geen eenmalige ingreep. Samen met de partners zullen we opzoek gaan naar events waar de kast een plaats kan krijgen.

De Circulaire Voorraadkast biedt de mogelijkheid om het ruimtelijke onderzoek ‘Stedelijke Circulaire Economie’ letterlijk te laten neerdalen tot in het huis van de gebruiker. Het concretiseert en verbeeldt de ontwikkelingstrategieën. Daarnaast is het een reallife experiment dat inzicht geeft in de latente waarde van afval en wat mogelijke bottlenecks zijn om van niche naar mainstream te gaan vanuit het perspectief van de consument / gebruiker. Als laatste kan De Circulaire Voorraadkast een hefboom zijn om het maatschappelijk debat over de positieve en negatieve effecten van Stedelijke Circulaire Economie breed te voeren.

 

De volledige aanvraag voor de projectsubsidie kan u hier lezen.