Wie maakt Nederland?

Wie maakt Nederland?

2015 is ‘jaar van de ruimte’ in Nederland. Hiervoor wordt er een maatschappelijke, politieke en professionele debat over de ruimtelijke toekomst van Nederland gevoerd. De website wiemaaktnederland.nl speelt hierin een belangrijke rol. Via deze website wil men personen en organisaties enthousiast maken om zich aan te sluiten en om de eigen media en evenementen in 2015 in het teken van Wie Maakt Nederland in te zetten. Op die manier worden zoveel mogelijk geïnteresseerde bereikt en komt het debat op alle niveaus tot zijn recht.

In totaal worden er 12 opgaves voor de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland onderzocht. Elke maand wordt er ingegaan op enkele projecten die met deze opgave verbonden zijn. In februari was ‘Sluit Kringlopen’ de opgave van de maand. Met enige trots kan Buro Boris melden dat het project over stedelijke circulaire economie is geselecteerd. Het project werd aan de hand van een mooi artikel in de spotlights gezet!

– LV –

 

Stedelijke Circulaire Economie

wiemaaktnederland.nl