new beginnings

Recent ben ik gestart met een doctoraat aan de Universiteit Hasselt. Dit betekent dat ik mij de komende vier jaar ga verdiepen in het verduurzamen van verkavelingen en dit in een bekende context voor mij, namelijk Limburg. Op de website ga ik proberen om op regelmatige tijdstippen te communiceren over het onderzoek. Hieronder alvast het abstract!

Verkavelingen blijven de favoriete woonomgeving van de doorsnee Vlaming. Maar, de lage dichtheid, het uniforme karakter en de autoafhankelijkheid van deze woonomgevingen zorgen dat de maatschappelijke kosten stilaan onhoudbaar worden. In Vlaanderen woedt er op dit moment een hevig debat rond het herverdelen van deze kosten. Ondanks dit debat blijven we echter doorverkavelen. De hypothese die in het onderzoek naar voren wordt geschoven, is dat zo een debat enkel impact zal hebben, als het meer concreet wordt, door (1) aansluiting te zoeken bij ‘alledaagse praktijken’ en door (2) de kosten en baten van alternatieve woonmodellen tastbaar te maken.

Een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) is een methode om de maatschappelijke kosten en baten van (ruimtelijke) scenario’s te analyseren. Het opzet van dit onderzoek is om een model te ontwikkelen voor een ‘participatieve MKBA’ die toelaat dat een collectief van bewoners, lokale overheden en lokale organisaties alternatieve toekomsten voor hun verkaveling coproduceren, en vervolgens de kosten en baten van deze toekomsten doorrekenen.  Deze participatieve MKBA wordt getest in twee verkavelingen, één in Diepenbeek en één in Hasselt.

Het onderzoek moet resulteren in een theoretisch en operationeel kader rond het gebruik van een participatieve MKBA, en in concrete actieplannen rond het verminderen van de maatschappelijke kosten van de twee verkavelingen.