Linkeroever: dorpse stedelijkheid

19_binnengebied

Eén van de conclusies van het onderzoek naar de alledaagse stedenbouw van Linkeroever, is dat de stedelijkheid van Linkeroever is niet eenduidig te definiëren. Het gebied heeft een hybride vorm van stedelijkheid: dorp en stad bestaan er naast elkaar. Het sterke verenigingsleven in de parochie, de ‘stories’ van de Plage en de ‘klokskesvrienden’ staan naast de diverse samenleving, de hoogbouw en de nabijheid van de stad die voor vele Linkeroever-bewoners aan de overzijde van de Schelde is gelegen.

Dit hybride karakter vormt mee de identiteit van Linkeroever, misschien nog meer dan het vakantiegevoel aan de Plage en de open ruimte waar iedereen zoveel belang aan hecht. Hierdoor is Linkeroever moeilijk te vatten. Het was Jo die zei: “Ik woon op de Linkeroever, wat dat ook moge betekenen”. Maar ook Pieter geeft aan dat hij is opgegroeid in een niet zo zeer beschermende dan wel familiale omgeving en tegelijkertijd werd blootgesteld aan de diversiteit van de samenleving.

Een strategische ontwikkelingsvisie gaat interveniëren in deze hybride structuur. Het is moeilijk te stellen dat bij een dergelijke visie een evenwicht moet worden nagestreefd tussen het dorpse en het stedelijke karakter. Want hoe wordt dit evenwicht bepaald? En is er vandaag al een evenwicht? Maar er moet zorg voor gedragen worden dat het ene het andere niet verdringt. Er kan gezocht worden naar een nieuw compromis tussen beide, waarbij geen van beide de ruimte echter mag verlaten.

Het onderzoek werd uitgevoerd in het kader van de masterproef “Een andere kijk op Linkeroever. Een onderzoek naar de alledaagse stedenbouw van de stadswijk Linkeroever”. Het volledige onderzoek kunt u opvragen door een mail te sturen naar info@buroboris.be en een korte samenvatting van het onderzoek vindt u hier.

– LV –