Ruimte maken

image1

Afgelopen donderdag heeft Buro Boris samen met David Dooghe deelgenomen aan de Plandag 2015. In de sessie ‘ruimte maken’ met inspirator Joachim Declerck van Architecture Workroom Brussels vzw hebben we het onderzoek ‘stedelijke circulaire economie’ voorgesteld. We hebben de drie toekomstperspectieven toegelicht en volgende stellingen werden naar voren geschoven om het debat te voeden:

Onderzoeken naar circulaire economie zijn veelal gericht op grote stromen die door grote bedrijven worden geconsumeerd. Hierdoor is circulaire economie voor Jan Modaal een ver-van-mijn-bed-show. Het stromendenken mist daardoor de winst aan essentiële grondstoffen die te halen is bij de consument en/of gebruiker.

Een schaarste van geld en middelen zal zorgen voor het andere invulling van behoeftes door consumenten en/of gebruikers. Er is echter nog te weinig inzicht bij ontwerpers en overheden in wat de ruimtelijke gevolgen (voor- en nadelig) op de stad en stedelijke ontwikkeling van de toekomst hiervan zijn.

Evolutie is het samengaan van traditie en innovatie. Zelfs bij gelijkaardige technologische oplossingen, zal de bestaande stedelijke context (ruimte en beleid) voor een andere stedelijke uitwerking zorgen. De toekomst is misschien niet zo zeer meer maakbaar, maar er kan wel nog een richting worden gegeven door ontwerpers en overheden.

In de reacties werd er geduid op de interessante insteek om de circulaire economie vanuit een ruimtelijk standpunt te bekijken en na te gaan wat de mogelijke nadelen kunnen zijn. Er zal zich niet één model doorzetten, maar steeds een combinatie. Maar het uit elkaar trekken ervan helpt om ze helder te stellen. Het sociale aspect is niet onbelangrijk. Enerzijds zullen er altijd groepen zijn die extra ondersteuning vragen om ze te kunnen mee te nemen in het verhaal. Anderzijds biedt de maakinstrudrie (gekoppeld aan recyclage en herstellen) werkgelegenheid aan kortgeschoolde stedelingen.

– LV –

 

Stedelijke Circulaire Economie

plandag2015.net

www.architectureworkroom.eu